Αγίου Νικολάου, ανάμεσα Φιλίππου και Αριστοτέλους

Στην Αγίου Νικολάου, ανάμεσα στις οδούς Φιλίππου και Αριστοτέλους

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1480 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1480 tirage papier

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη