Επί της Αγ. Δημητρίου μια στάση στο Σαατλί τζαμί

Επί της Αγ. Δημητρίου μια στάση στο Σαατλί τζαμί, το τζαμί του ρολογιού, δίπλα στο Διοικητήριο. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Μέσα στο τζαμί και σε ώρα προσευχής.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1540 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1540 tirage papier Στην αυλή του τζαμιού, στο μικρό νεκροταφείο του.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1569 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1569 tirage papier