Σωκράτους, λίγο κάτω από το Ελληνικό Παρθεναγωγείο

Φωτογραφία από δημοπρασία συσχετίζεται από τον Στάθη Ασλανίδη με δυο αναζητούμενες... Η πρώτη φωτογραφία ονοματίζει τον δρόμο: οδός Σωκράτους Το σημείο στην αεροφωτό δείχνει να ταιριάζει. Οι άλλες δυο από λίγο πιο πάνω, από τη Μόδη όπως βλέπει από άλλη φορά λήψης τη στροφή του δρόμου, λίγο κάτω από το Ελληνικό Παρθεναγωγείο

Το σημείο λήψης: Φωτογραφία συλλογής Μέγα από ΜΦΘ.