Μπροστά από το νοσοκομείο HT4

Περνούν κυριολεκτικά από μπροστά του επιστρέφοντας στο αγκυροβόλιό τους. Στρέφουν το βλέμμα τους και το διασταυρώνουν με το φωτογραφικό βλέμμα του Pigassou.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.160, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°160 sur plaque mono 65x90 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.139, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°139 sur plaque mono 65x90 NB