Ανατολικά της Περιάνδρου στην Πάνω Πόλη

Ανατολικά της Περιάνδρου. Κάρτα που παρέμεινε πολλά χρόνια στο ψηφιακό συρτάρι βρίσκει τον δρόμο της από τον Στάθη Ασλανίδη. Φωτογραφίες συσχέτισης από τον Homer Thompson και από δύο κάρτες. Από την πρώτη συσχέτιση τεκμηριώνεται η Περιάνδρου στη φωτογραφία του Thompson και στις υπόλοιπες δύο η θέση της αναζητούμενης κάρτας στην ίδια οδό. Να προσθέσουμε ότι στις φωτογραφικές συσχετίσεις βλέπουμε αποσπάσματα για να γίνουν οι θέσεις πιο κατανοητές και ότι είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε από χαμηλά.

Περιάνδρου και Έκτορος