Στο τζαμί Ζιχνή

συλλογή Albarel Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1572.

photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1572 tirage papier

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη