Από τον Λευκό Πύργο προς την παραλία κατά την κατοχή