Η πλατεία Πλατάνου, στην Παπαρρηγοπούλου

Στην Παπαρρηγοπούλου, λίγο πάνω από την Εγνατία και στο ύψος του Βαρδάρι, η μικρή γραφική πλατεία του Πλατάνου σε λήψεις από την συλλογή Albarel, AD11- 1469, AD11- 1489 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1469 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1469 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1489 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1489 tirage papier