Αυτοχρωμική συλλογής Kahn στην οδό Σύλλα με Αμίλτωνος

Πριν δύο χρόνια, τέτοια μέρα, πρωτοπαρουσιάζαμε ανέκδοτες αυτοχρωμικές φωτογραφίες από την πολύτιμη συλλογή του Albert Kahn

Από το σύνολο των αυτοχρωμικών, λίγες απέμειναν που δεν έχει ακόμη εντοπιστεί το σημείο λήψης. Σήμερα ο Στάθης Ασλανίδης μειώνει τον αριθμό τους κατά μία. Σε λήψη του Léon Busy του 1918 στην οδό Σύλλα με Αμίλτωνος, λίγο κάτω από την Επταπυργίου.

Από το βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός H φωτογραφία που δίνει την λύση είναι τραβηγμένη το 1957 από τον ολλανδό Οοrthuys Cas. Η αναγνώριση και τεκμηρίωση του σημείου που απεικονίζει εδώ: https://archive.saloni.ca/1130