Ναυτικές εργασίες στην προέκταση της Μαρτίου σε λήψεις Pigassou

Ναυτικές εργασίες στο γνωστό αραξοβόλι στην προέκταση της Μαρτίου από τον Joseph Pigassou. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.150, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°150 sur plaque mono 65x90 NB

Θεόδωρος Φωτιάδης: “Ο ψαράς που σκύβει στα βρεχάμενα της βάρκας ( μιά ωραιότατη κουρίτα), μάλλον ξύνει την τραγάνα . Καί ο άλλος που κάθεται στην βάρκα “κρατάει τα μπόσκα”. Θαλασσινή έκφραση γι'αυτόν που χαζεύει, χωρίς να συμμετέχει στην εργασία

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.183, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°183 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.191, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°191 sur film 35x55 NB