Στην γωνία Νίκης με πλ. Ελευθερίας, λήψεις Pigassou

Στην γωνία Νίκης με πλ. Ελευθερίας, λίγο πριν το άνοιγμα που οδηγεί στην μικρή τότε πλατεία, ο Pigassou μας δίνει εξαιρετικές λήψεις από στιγμές της καθημερινότητας των βιοπαλαιστών της πόλης. Ο μικροί λούστροι περιμένοντας την πελατεία τους μπροστά στο Κρυστάλ, ξεδιψάνε από τα χέρια του πλανόδιου λεμονατζή. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.194, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°194 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.193, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°193 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.260, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°260 sur film 35x55 NB