Δημητρίου Πολιορκητού στο ύψος της Ολυμπιάδος

Ασχολίαστη φωτογραφία της Άννας Δαμιανίδη σχολιάζεται και ταυτίζεται από τον Στάθη Ασλανίδη. ΝΑ γωνία της Δημητρίου Πολιορκητού στο ύψος της Ολυμπιάδος. Η δυτική πρόσοψη συμφωνεί σε όλες τις λεπτομέρειες με την αντίστοιχη στην φωτογραφία συσχέτισης του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης.

πηγή: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης http://www.lemmth.gr/lemmth-items/picture?fileName=1534_.jpg&fbclid=IwAR2Ddr0nYTzh9J7yJPSJv0TStVufdHZqmFws86WS8g4lip0cEqhrKLCaJho