Στην Αγία Αικατερίνη

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.047, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°047 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1335 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1335 tirage papier

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.144, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°144 sur plaque mono 65x90 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.146, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°146 sur plaque mono 65x90 NB