Πλατεία του Βαρδάρη. Pigassou ν. 266, συλλογή Albarel

Βλέποντας προς την Λαγκαδά αριστερά με την ζωηρή κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.266, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°266 sur film 35x55 NB

Ο φωτογράφος βλέπει ανατολικά μπροστά στο καφενείο του Μαλίκ αριστερά, και τα ανοίγματα της Παπαρρηγοπούλου και απέναντί της η Φράγκων.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1491 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1491 tirage papier