Ένα κτίριο με 10 παράθυρα στην προέκταση Ειρήνης με Εγνατία

Σε μια πολύ παλιά καρτ ποστάλ εμφανίζεται ένα κτίριο με 10 παράθυρα. Ήρθε η ώρα να τοποθετηθεί οριστικά στον χώρο που καταλάμβανε.

Υπήρχε η εντύπωση σε πολλούς, ακόμη κι εμείς την αναρτήσαμε έτσι και φυσικά διορθώνεται σήμερα, ότι ήταν στις αρχές της Λαγκαδά και στο δυτικό πεζοδρόμιο. Πρόσφατα ο Αθανάσιος Νικόπουλος στις ΠΦΘ την τοποθέτησε στην δυτική γωνία της Εγνατίας με Παπαρρηγοπούλου. Δεν είναι ακριβώς όμως εκεί.

Από τον Στάθη Ασλανίδη.

Στο βάθος το περίφημο κτίριο με τα 10 παράθυρα. Ο φωτογράφος βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολη και φωτογραφίζει προς ΝΑ. Στην συνέχεια αναλυτικότερη περιγραφή των δρόμων που βλέπουμε (ή δεν βλέπουμε) Δεξιά, το καφενείο, με την δίρριχτη στέγη, ρυμοτομείται και εξαφανίζεται. Η χρονολόγηση των φωτογραφιών έγινε αναφορικά με τη δίρριχτη και τη ρυμοτόμησή της. Στις πιο παλιές φωτογραφίες συναντάμε το κατάστημα αριστερά με την δίρριχτη ενώ στις νεότερες δεν το βλέπουμε γιατί έχει πλέον ρυμοτομηθεί. Ακριβώς στη βόρεια πρόσοψη υπήρχε η γούρνα, ποτίστρα για τα ζώα, όπως βλέπουμε και στην αρχική κάρτα. Φωτογραφία που την συναντάμε σε πολλές εκδόσεις από την γωνία Εγνατίας με Παπαρρηγοπούλου προς δυτικά. Στο πλάνο βλέπουμε στο βάθος το κατάστημα με τη δίρριχτη και το Ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις στη γωνία των οδών Λαγκαδά με Μοναστηρίου. Μπροστά μας και δεξιά δηλ. στο βόρειο πεζοδρόμιο της Εγνατίας βλέπουμε το κτίριο με τα 10 παράθυρα. Κάρτα του 1916 περίπου και το κατάστημα με τη δίρριχτη έχει ρυμοτομηθεί. Αριστερά το πρώτο ψηλό κτίριο είναι αυτό που βλέπουμε στην αρχική με τα 10 παράθυρα. Σχεδόν στη συμβολή της οδού Ειρήνης με Λαγκαδά. Η οδός Ειρήνης ξεκινά πίσω από το κτίριο με τα 10 παράθυρα. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται σε κτίριο της οδού Λαγκαδά, στο δυτικό πεζοδρόμιο και βλέπει ΝΑ.