Η Ρωμανού και η Φιλ. Εταιρείας μετά την Κατοχή από τον Λευκό Πύργο