Στη Μοναστηρίου δυο λήψεις από την συλλογή Albarel.

Στην Μοναστηρίου ανάμεσα Ταντάλου και Προμηθέως, στο ύψος της Μπάρας, η οποία απλωνόταν αριστερά, πίσω από το ψηλό κτίριο.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1494 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1494 tirage papier

Η τούμπα επί της Μοναστηρίου, στο ύψος περίπου των σημερινών ΚΤΕΛ.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1571 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1571 tirage papier