Μια γωνία της πλατείας Αριστοτέλους, το 1947 περίπου

Μια γωνία της πλατείας Αριστοτέλους, το 1947 περίπου. Φαίνεται το κτίριο της παλιάς Alliance και η είσοδος του άλλοτε θερινού κινηματογράφου Ρεξ. Επίκεντρο της φωτογραφίας είναι ο γεωπόνος Σπύρος Κότταρης (1914-1994) με το γιό του Γιώργο.

Από το οικογ. αρχείο του Γιώργου Κότταρη σε κοινοποίηση Νίκανδρου Καστανίδη