Λουτρά Θέρμης

Λουτρά Θέρμης, 1916: Το στρατόπεδο των Λουτρών (Camp de Loutra) στην πηγή. Κτίρια στην περιοχή του στρατοπέδου και μια φωτογραφία προς τον νότο όπου μάλλον φαίνεται είσοδος του στρατοπέδου. Μεταξύ των φωτογραφιών υπάρχει μία της Mademoiselle Juliette Clarens – πιθανόν πρόκειται για σταρ του γαλλικού θεάτρου και κινηματογράφου της εποχής. http://www.unjouren14.fr/photos/com/Loutra?page=1 Από τον Θόδωρο Νάτσινα.

Τα λουτρά σήμερα, σε φωτογραφία Στέφ. Πασβάντη από την ΑΘ Υποθέτω ότι ο δρόμος που βλέπουμε είναι ο υφιστάμενος Ραιδεστός-Βασιλικά. Η πηγή δίνει το όνομα της κυρίας που πολιορκείται ως Mademoiselle Juliette Clarens. Αναρωτιέμαι αν είναι αυτή: https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Clarens