Το Grand Hotel στην Εγνατία το 1912 σε λήψη Paul Zepdji

Μια γνωστή φωτογραφία που απεικονίζει το Grand Hotel στην Εγνατία, κατά την στιγμή της εισόδου των βουλγάρων στην πόλη τον χειμώνα του 1912, αποδίδεται σε επώνυμο φωτογράφο της πόλης. Από την Βουλγαρική Εθνική Βιβλιοθήκη “Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου” το πίσω μέρος μιας γνωστής λήψης από τη μεριά της Εγνατίας φέρει την σφραγίδα του Paul Zepdji. Η σφραγίδα του Paul Zepdji, αντεστραμμένη.