Ασθενοφόρα του Πρώτου Παγκοσμίου (4). Ασθενοφόρα τρένα

Σύμφωνα με την πηγή, οι πιο δύσκολες περιπτώσεις τραυματιών μεταφέρονταν με τρένα, συχνά τρένα μικρότερων διαστάσεων από τα συνηθισμένα που κινούνταν σε προσωρινές γραμμές τύπου Decauville και η συγκεκριμένη μηχανή είναι Baldwin 4-6-0.

Πηγή https://bmdoyleblog.wordpress.com/2015/09/16/a-field-ambulance-in-salonika-1916-17/?fbclid=IwAR08u66Epcv8UETTrNszmN25qv0Xz7A5kApjJnx8Hm8nHReWyvAQg7xsO4s