Η εξέλιξη της γειτονιάς του Αγίου Ελευθερίου στο Ντεπώ

απέναντι από τη βίλα Αλλατίνη (σημ. έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Η εξέλιξη της γειτονιάς του Αγίου Ελευθερίου στο Ντεπώ, απέναντι από τη βίλα Αλλατίνη (σημ. έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Η εν λόγω γειτονιά, σήμερα

Η ίδια περιοχή, γύρω στο 1903

Οι ιδιοκτησίες της οικογένειας Αλλατίνη και η δική τους ρυμοτόμηση, στην αρχή του 20ου αιώνα. (Με ανοικτό καφέ οι ιδιοκτησίες Αλλατίνη και με ανοικτό ροζ οι πρώην ή πιθανές ιδιοκτησίες Αλλατίνη). Στο σχέδιο αυτό σημειώνεται η “πλατεία Αλλατίνη” κι αντιστοιχεί με το χώρο του σημερινού σχολικού συγκροτήματος δίπλα στον Άγιο Ελευθέριο. Οι ιδιοκτησίες αυτές επεκτείνονταν μέχρι την Πυλαία. Το 1925 οι εκτάσεις γύρω από τη βίλα Αλλατίνη εντάχθηκε στο νέο ρυμοτομικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής. Η συγκεκριμένη έκταση είχε περιέλθει στην “Ανώνυμη Κτηματική Γεωργική Εταιρεία” της Τράπεζας της Θεσσαλονίκης, που ήταν της οικογένειας Αλλατίνη.

[Από το βιβλίο “Η ανάδυση της Σύγχρονης Θεσσαλονίκης” της Καραδήμου-Γερόλυμπου, Α., (Θεσσαλονίκη, 2013), σελ. 75-85]

Η ίδια περιοχή, 1916

[Η φωτογραφία αναρτήθηκε στις ΠΦΘ, από τον κ. “Viron Papadopoulos” στις 18-6-2014]

Σταθμός Ασυρμάτου, μετέπειτα Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου (ΝΔΒΑ), πιθανόν γύρω στο 1920

[Η φωτογραφία αναρτήθηκε στις ΠΦΘ από τον κ. “Alexis Athanatos” στις 23-3-2019]

Νέο ρυμοτομικό σχέδιο της γύρω περιοχή του 1925

[Από το βιβλίο “Η ανάδυση της Σύγχρονης Θεσσαλονίκης” της Καραδήμου-Γερόλυμπου, Α., (Θεσσαλονίκη, 2013), σελ. 82]

Τοπογραφικό σχέδιο του 1931

Τμήμα από ευρύτερη καρτ-ποστάλ

Στη μέση της καρτ-ποστάλ φαίνεται το κτίριο της βάση της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου (ΝΔΒΑ), όπως είναι γνωστό λόγω της τελευταίας χρήσης του. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε, παλιότερα, ο Σταθμός Ασύρματου του Πολεμικού Ναυτικού.

Δεξιά και πίσω από το κτίριο της ΝΔΒΑ είναι το λευκό κτίριο που πιθανότατα στεγάστηκε το 16ο Δημοτικό Σχολείο (σήμερα 1ο Δημοτικό Σχολείο) από το 1930. Και λίγο πιο δεξιά το κτίριο με την κεραμοσκεπή πιθανότατα ο παλιός ναός του Αγίου Ελευθερίου.

Η καρτ-ποστάλ πιθανόν να είναι της δεκαετίας του 1930. Η υποθετική αυτή χρονολόγηση προέρχεται από το γεγονός ότι είχε κτιστεί το εν λόγω σχολείο, που έγινε το 1930 κι ότι πύκνωσαν κάπως τα κτίσματα στην περιοχή, όταν πριν το 1920 υπήρχε μόνο ο Σταθμός Ασυρμάτου.

Η ίδια καρτ-ποστάλ με επισημάνσεις των αξιοσημείωτων κτιρίων

Μαθητικές επιδείξεις του 16ου Δημ. Σχολείου, όπου μαζί με τους μαθητές φαίνεται κι ο δάσκαλος Βαβόπουλος, 1936

[Από το βιβλίο “Η Εξώτειχος Ανατολική Θεσσαλονίκη”, των Ν. Χόρμπου Α. Καραθανάση, (Θεσσαλονίκη, 2018), σελ 228]

Τοπογραφικό του 1961

Ο Άγιος Ελευθέριος και το παλιότερο κτίριο του σημερινού σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου, πρόσφατα

Ο νέος ναός του Άγ. Ελευθερίου θεμελιώθηκε το 1948, αποπερατώθηκε το 1957 και εγκαινιάστηκε το 1962. Το αρχικό κτίριο του 16ου Δημ. Σχολείου θεμελιώθηκε το 1929 κι άρχισε να λειτουργεί το 1930. Το 1975 κατασκευάστηκε το ανατολικό κτίριο και το 1995 ένα ακόμη κτίριο στην ανατολική πλευρά του συγκροτήματος του 1ου πλέον Δημ. Σχολείου.

[Από το βιβλίο “Η Εξώτειχος Ανατολική Θεσσαλονίκη”, των Ν. Χόρμπου Α. Καραθανάση, (Θεσσαλονίκη, 2018), σελ 230]

Η έγχρωμη καρτ ποστάλ, που παρουσιάστηκε μόνο ένα τμήμα της, ας τη δούμε ολόκληρη