Ακρίτα 3, Άνω Πόλη, στο σπίτι του Γ.Θ. Βαφόπουλου

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Στην οδό Ακρίτα 3 (Άνω Πόλη): επιστολή του Κωστή Παλαμά στον Γ.Θ. Βαφόπουλο, στις 21/3/1927

Στην οδό Ακρίτα 3 (Άνω Πόλη): επιστολή του Κων. Καβάφη στον Γ.Θ. Βαφόπουλο, στις 26/5/1924

Το σπίτι που έμενε ο Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος, την περίοδο 1919-1929, στην Ακρίτα 3 της Άνω Πόλης (φωτογρ. 1978)

Το σπίτι στην Ακρίτα 3 της Άνω Πόλης (φωτογρ. 1979)

Το σπίτι στην Ακρίτα 3 της Άνω Πόλης (φωτογρ. γύρω στο 1990)

Το σπίτι στην Ακρίτα 3 της Άνω Πόλης (φωτογρ. 2016)

Το σπίτι στην Ακρίτα 3 της Άνω Πόλης (φωτογρ. πρόσφατη)

Σχεδόν όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από την εξής μεταπτυχιακή εργασία: