Λήψεις από τον Λευκό Πύργο μετά τον πόλεμο

Φωτογραφία του 1946 Γύρω στα 1955 Δεκαετία 1950 Πριν το 1957 Λήψη του Γεωργίου Βαφιαδάκη το 1957 Φωτογραφία τον χειμώνα του 1957, όταν άρχισε η πλακόστρωση της νέας παραλίας. Χρονολόγηση Βαγγέλη Καβάλα. Λίγο μετά το 1961, υπάρχει ακόμη το ένα από τα δύο κτίσματα που έκλειναν την Δημ Γούναρη Γκρεμίζεται το σπίτι στην Νίκης 65. 1962-63 όταν κτίζεται η πολυκατοικία στην Νίκης 65 Γύρω στα 1964 Μετά το 1964. Η Δημ. Γούναρη έχει διανοιχτεί Αναρτημένη από Kostas Papagiannis, χρονολογημένη στα 1969 Μετά το 1970, το Παλλάς έχει αντικατασταθεί, ενώ ολοκληρώνεται η πολυκατοικία στο ν. 67 Έχει πλέον αντικατασταθεί και το Πετί Παλαί. Μετά το 1970 Μετά το 1970