Παλιές φωτογραφίες γύρω από την Αχειροποίητο

Παλιές φωτογραφίες γύρω από την Αχειροποίητο, από τον Νίκανδρο Καστανίδη. [Από τη διατριβή “Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης-αρχιτεκτονική και γλυπτός διάκοσμος”, τομ. Α΄, του Κ.Θ. Ράπτη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, 2016] Βόρεια πλευρά, 1909 Βόρεια πλευρά, 1911 Δυτική πλευρά, οδός Αγίας Σοφίας, 1909 Ανατολική πλευρά, 1909 Νότια πλευρά, 1911 Δυτική πλευρά, οδός Αγίας Σοφίας, 1913 Ανατολική πλευρά, 1917 Νότια πλευρά, 1919 Νοτιοδυτική πλευρά, οδός Αγίας Σοφίας, λίγο μετά το 1917 Νότια πλευρά, 1943 Δυτική πλευρά, οδός Αγίας Σοφίας, την περίοδο της κατοχής