Το σπίτι Αγ. Δημητρίου 112 με Πελοποννήσου

Ματιές προς τον Άγιο Δημήτριο και προς την Αίγλη από το μπαλκόνι του. Ιούλιος 1940.

Ό,τι βλέπουμε υπάρχει ακόμη. Από την μεριά της Αγ, Δημητρίου Προς τον Άγιο Δημήτριο Προς την Αίγλη και τον Προφήτη Ηλία. Σήμερα από την πλευρά της Αγ. Δημητρίου. Με τις προσθήκες.