Ανάμεσα στα στενάκια Ισμήνης και Αντιγόνης

1981, από συλλογή του ΛΕΜΜ-Θ, χωρίς παραπάνω πληροφορίες. Ας το εντοπίσουμε λοιπόν.

Το σημείο ανάμεσα στα στενάκια Ισμήνης και Αντιγόνης έχει χτιστεί πια αρκετά. Η αρίθμηση καθώς και τα ονόματα των δρόμων όπως εμφανίζονται στο gis του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι μια σπαζοκεφαλιά. Παρ’ όλ’ αυτά το σπίτι με το χαρακτηριστικό μικρό αέτωμα στην άκρη της Ισμήνης διατηρείται ακόμα –αποκατεστημένο– και δεν αφήνει αμφιβολία για το εσωτερικό του τετραγώνου που βλέπουμε.

Ένα-δυο χρόνια νωρίτερα, ο Νίκος Γιαννακόπουλος αποτύπωσε το σπίτι και τα διπλανά κολωνάκια όπως φαίνονταν από την Ισμήνης [ανάρτηση στις ΠΦΘ].

Αριστερά το 1982, από την εξαιρετική καταγραφή των σπιτιών της Άνω Πόλης που έχει κάνει ο κ. Πλάτων Κλεανθίδης [ανάρτηση στην ΑΘ], και δεξιά, τον Δεκέμβριο 2013.

To σημείο λήψης.