Στο τζαμί Ποπάρα σε λήψεις Pigassou

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.195, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°195 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.057, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°057 sur film 35x55 NB Στερεοσκοπική αυτοχρωμική φωτογραφία Joseph Pigassou ν. 122 photo stéréo Joseph Pigassou n°122 Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.054, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°054 sur film 35x55 NB Στερεοσκοπική αυτοχρωμική φωτογραφία Joseph Pigassou ν. 119 photo stéréo Joseph Pigassou n°119 Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.137, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°137 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1507 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1507 tirage papier