Το τζαμί Ποπάρα σε λήψεις από βορειοδυτικά

Το τζαμί Ποπάρα, ή όπως είναι το πλήρες όνομά του Popara Baba-zade Celebi Husein Bey. Λήψεις από βορειοδυτικά. Στις περισσότερες, οι φωτογράφοι σήμερα θα στέκονταν σχεδόν στην γωνία Κλαυθμώνος με Χ. Μούσκου.

Μοιάζει να είναι η μοναδική φωτογραφία που το καπέλο του μιναρέ να είναι στην θέση του. Κι όμως όπως φαίνεται από την παρουσία του γάλλου στρατιώτη αριστερά, η φωτογραφία έχει ρετουσαριστεί.