Ένα παιδί προσπαθεί να πετάξει την σαϊτα του στην Κωννου Μελενίκου

Ένα παιδί προσπαθεί να πετάξει την σαϊτα του στην Κων/νου Μελενίκου. Λήψη από τον Γαλλικό φωτογραφικό τομέα του 1917. Η τοποθέτηση της φωτογραφίας από την Μάρα Νικοπούλου. Λήψη από τον Γαλλικό Φωτογραφικό Τομέα του 1917. Το σπίτι δεξιά αναγνωρίζεται στις επόμενες φωτογραφίες.

Και από πιο κοντά το παιδάκι κι η σαϊτα του

Εδώ στην άκρη δεξιά λοιπόν το σπίτι της αρχικής σε φωτογραφία τραβηγμένη από την Παλιά Φιλοσοφική κάποια χρόνια αργότερα σε ανάρτηση Μανιού στις ΠΦΘ. Η σύγκριση αυτή επέτρεψε την Μάρα Νικοπούλου να τοποθετήσει το σημείο με το παιδάκι στη Μελενίκου

Το σπίτι, εδώ αριστερά, σε μια φωτογραφία με τον τίτλο “Ερείπια μιας εκκλησίας” από τον πανεπιστημιακό ιστότοπο της γερμανικής Αράχνης από εδώ: https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view[section]=uebersicht&view[layout]=bauwerk_item&view[caller][project]=&view[page]=34&view[category]=overview&view[active_tab]=overview&search[data]=ALL&search[mode]=meta&search[match]=similar&search[constraints]=Thessaloniki&fbclid=IwAR1c1-Fq5Nh6VkwqrEEjXmsqiB-0wOX_BoWJLQX55UhRLpPrqD6gfUUdNLU Σύνθεση από τον Στάθη Ασλανίδη, που δείχνει ακριβώς το σημείο λήψης και το σπίτι της αρχικής σε σχέση με την Φιλοσοφική Σχολή