Σχέδιο όψης της αγοράς Μοδιάνο

Ε. Μοδιάνο, 1922 (Αρχείο Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης) και μια φωτογραφία της αγοράς