Νοσοκόμες και συνάδελφοι στο HT4, από λήψεις Pigassou

Νοσοκόμες και συνάδελφοι του Joseph Pigassou, σε λήψεις του μέσα στο HT4. Για το ΗΤ4 εδώ: https://archive.saloni.ca/1217 Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.225, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°225 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.312, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°312 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.230, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°230 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.557, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°557 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.558, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°558 sur film 35x55 NB