Το ξενοδοχείο Μπρίστολ

Ως Hotel des Postes et Telegraphes Το ξενοδοχείο Μπρίστολ πριν την ανακαίνιση. Σήμερα Η τελευταία ανακαίνιση του ξενοδοχείου Bristol έγινε το 2000 και μετονομάστηκε σε Gapsis-Bristol. Ο λόγος της ανακαίνισης αυτής ήταν οι φθορές που προκάλεσε στο κτίριο ο σεισμός του 1978 και η ανάγκη αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών εξ αιτίας της βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου, δηλ. της περιοχής των Λαδάδικων. Το κτίριο ωστόσο είχε ανακαινιστεί και στις αρχές της δεκαετίας του 1920, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σ’ αυτό από την πυρκαγιά του 1917. Η είσοδος του ξενοδοχείου Gapsis Bristol: