Τον Αύγουστο του 1916 έρχονται και παρελαύνουν οι Ιταλοί

Μια βδομάδα μετά τους Ρώσους, πάντα τον Αύγουστο του 1916 έρχονται και οι Ιταλοί και παρελαύνουν στην παραλία. Εδώ σε λήψεις από την συλλογή Albarel Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Στο ύψος του Όλυμπος Παλλάς, που μόλις φαίνεται δεξιά, και βλέποντας δυτικά προς την Max Harden, την Max Nordau και λίγο πιο πέρα.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1455 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1455 tirage papier Λίγο ανατολικότερα από την Αγ. Νικολάου, όπως και οι επόμενες λήψεις. Πίσω από τα μαγαζιά αριστερά ήταν το ρώσικο μοναστήρι.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1429 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1429 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1428 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1428 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1431 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1431 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1442 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1442 tirage papier Ιταλοί με τα ιδιαίτερα καπέλα τους στην προβλήτα του λιμανιού.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1454 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1454 tirage papier Γάλλοι με Ρώσους πάντα στην προβλήτα του λιμανιού

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1447 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1447 tirage papier