Προσωρινό “διαβατήριο” του 1923 για Κωνσταντινούπολη

Προσωρινό “διαβατήριο” του 1923 από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη.” Οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές των Ελλήνων και των Συμμάχων παρακαλούνται να επιτρέψουν την ελεύθερη μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη στους κ. Χουσεϊν[;;ογλου] Αχμέντ Φουάντ, 22 ετών και 2 μέλη της οικογένειάς του, οθωμανούς υπηκόους, τα θέματα των οποίων φροντίζει αυτό το Προξενείο. Παρακαλείσθε να διευκολύνετε την αναχώρησή του από την περιοχή και στην περίπτωση που χρειασθεί να του παρέχετε όλη τη νόμιμη βοήθεια. Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 1923”. Εκδούσα αρχή είναι το “Βασιλικό Προξενείο της Ισπανίας” στην Θεσ/νίκη και από κάτω γράφει (αν το μεταφράζω σωστά) “επιφορτισμένο με τα οθωμανικά θέματα/συμφέροντα” Υποθέτω ότι πρόκειται για κάποιον διακανονισμό στα πλαίσια της Συνθήκης της Λωζάννης και της ανταλλαγής Πληθυσμών και η Ισπανία εμπλέκεται ως “ουδέτερη” χώρα.[Από τουρκική σελίδα δημοπρασιών]