Κόσμος, στην παραδοσιακή βόλτα της παλιάς παραλίας

Κόσμος, όλες οι ηλικίες, ακόμη κι οι μεγάλες, κυρίως οι νεότερες, στην παραδοσιακή βόλτα της παλιάς παραλίας. Πάνω στο πεζοδρόμιο και καταμεσής στο δρόμο. Αυτονόητα πράγματα για την πόλη μας. Ακόμη και όταν είχε κατοχή.