Εβραίες στο Συντριβάνι, συλλογή

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1693 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1693 tirage papier