Υγειονομικές υπηρεσίες κοντά στον Σιδ. Σταθμό

Στους καιρούς που ζούμε, η λεπτομερής καταγραφή των υγειονομικών υπηρεσιών που βλέπουμε μέσα από την συλλογή του Paul Albarel φαντάζει πολύ ταιριαστή. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Τα ασθενοφόρα βρίσκονται στην Παλαιού Σταθμού και κατευθύνονται προς τον Σταθμό.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1330 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1330 tirage papier

Ελάχιστα πιο ανατολικά, με κατεύθυνση πάλι προς τον Σταθμό.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Mediatheque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1432 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1432 tirage papier

Η σειρά των σπιτιών που διακρίνονταν στην προηγούμενη φωτογραφία σημειωμένη με κόκκινο σε κάρτα από παλιά ανάρτηση της Κ. Τσιρέλη.

Τα ίδια σπίτια, τέρμα αριστερά, σε κάρτα από την αντίθετη κατεύθυνση (από παλιά ανάρτηση Θ. Νάτσινα)