Επί της λεωφ. Στρατού, λίγο πριν την Παπαναστασίου

Ένα καλοκαιρινό πρωινό στη διάρκεια της κατοχής, κόσμος στη σκιά της ακακίας μπροστά στο καφενείο. Επί της λεωφ. Στρατού, λίγο πριν την Παπαναστασίου αριστερά (Αθηνών τότε) και Κωνσταντινουπόλεως δεξιά. Αναγνωρίστηκε από τον Δαυίδ Μπράβο.