Στην γειτονιά του Προφήτη Ηλία σε λήψεις από την συλλογή Albarel

Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Επί της Ερατοσθένους (σήμερα Σελεύκου). Ενδιαφέρον να δει κανείς τις αλλαγές που επήλθαν στο σημείο με την αντίστοιχη φωτογραφία συλλογής Kahn 2 χρόνια αργότερα με τον τουρμπέ κατεστραμμένο εδώ: https://archive.saloni.ca/327

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1707 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1707 tirage papier

Ανεβαίνοντας την Πρ. Ηλία και κοιτάζοντας προς τα κάτω. Η αναγνώριση είχε γίνει από τον Στάθη Ασλανίδη εδώ: https://archive.saloni.ca/871

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1500D photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1500D tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1547 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1547 tirage papier