Το καφενεδάκι που βρισκόταν στη γωνία Σακελλαρίου με Άθωνος

και πρόσφερε θέα στην πόλη και τη γειτονιά του Πρ. Ηλία, φωτογραφημένο από δίπλα από (ή και μέσα από) τον χώρο των ερειπίων.

Τα σπίτια της οδού Σακελλαρίου. Στην μάντρα δίπλα από το πλατάνι στα δεξιά βρισκόταν η βρύση που είχαμε δει εδώ https://archive.saloni.ca/1117

Το μακρόστενο με τη δίρριχτη στέγη είναι η δυτική “πτέρυγα” του τετράγωνου συγκροτήματος με την εσωτερική αυλή που τότε λειτουργούσε ως φυλακή. Γκρεμίστηκε με τη διάνοιξη του δρόμου και σήμερα θα βρισκόταν “κάτω” από την Ολυμπιάδος ανάμεσα στην Πυθαγόρα και την Ιέρωνος.

Ενώνοντας τις “πληροφορίες” κάποιων από τις επιμέρους προηγούμενες φωτογραφίες.

Δίπλα από το τεράστιο πλατάνι κρύβεται η βρύση που είχαμε δει εδώ https://archive.saloni.ca/305