Η συναρμολόγηση και έκθεση του Ζέπελιν, συλλογή Albarel

Η συναρμολόγηση και έκθεση του Ζέπελιν σε λήψεις συλλογής Albarel Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1337 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1337 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1400 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1400 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1401 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1401 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1402 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1402 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1403 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1403 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1404 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1404 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1405 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1405 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1406 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1406 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1407 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1407 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1412 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1412 tirage papier