Ένας εβραίος έμπορος από το Μοναστήρι σε κάρτα της Θεσσαλονίκης

Μια γνωστή καρτ ποστάλ, που κυκλοφόρησε σε δύο εκδόσεις, μια επιχρωματισμένη και μια ασπρόμαυρη, δείχνει έναν εβραίο έμπορο υφασμάτων και φέρεται να έχει τόπο λήψης την Θεσσαλονίκη. Η λήψη όμως, όπως φαίνεται από την φωτογραφία που παραθέτουμε, έγινε στο κοντινό Μοναστήρι (Βίτολα). Με την ευκαιρία διαπιστώνουμε και την ορθή γωνία λήψης