Το Hôpital d’évacuation στη συλλογή Albarel

Tο Hôpital d'évacuation βρισκόταν δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η συλλογή του P. Albarel δεν θα μπορούσε να μην περιέχει φωτογραφίες τραίνων (του υγειονομικού και άλλων) Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη Η είσοδος του νοσοκομείου, δίπλα στις ράγες.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1323 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1323 tirage papier

Ασθενείς ετοιμάζονται για επιβίβαση.

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11-1329 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11-1329 tirage papier Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11-1383 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11-1383 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11-1384 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11-1384 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11-1387 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11-1387 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11-1389 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11-1389 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD-1324 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD-1324 tirage papier

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1433 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1433 tirage papier