Το Βασιλικό Θέατρο και το εσωτερικό του επί κατοχής

Βασιλικό Θέατρο και το εσωτερικό του επί κατοχής, όπως μας διόρθωσε ο Κωνσταντίνος Πλαστήρας και τον ευχαριστούμε. Επιβεβαιώνεται και από τα ανοίγματα-παράθυρα. Έτσι κι αλλιώς κι από εκεί δεν γνωρίζαμε το εσωτερικό του.