Μετά την πυρκαγιά, το περίοπτο σπίτι του αρχιραββίνου Μέιρ

Μετά την πυρκαγιά, το σπίτι του αρχιραββίνου Μέιρ έγινε περίοπτο ερείπιο. Η καλή κατασκευή του το εμπόδισε από το να καταρρεύσει πλήρως και έμεινε ως δείκτης προσανατολισμού σε αρκετές φωτογραφίες της καταστροφής. Οι πιο πολλές φυσικά είναι από τη Βενιζέλου.