Στην οδό Μωρεάς

Η φωτογραφία της συλλογής Ηλιάδη (που αναρτήθηκε από Χρ. Καββαδά στις ΠΦΘ) εντοπίζεται από τη Μάρα Νικοπούλου στη Μωρεάς.

Ο φωτογράφος είναι στη γωνία με Καλλιόπης -το παράθυρο αριστερά ανήκει στο γωνιακό (ΒΔ γωνία) σπίτι που υπάρχει ακόμα, ν. 1΄. Υπάρχει ακόμα και το ν. 2 και η κολώνα της αρχική. Τα απέναντι χαμηλά όπως και εκείνο ψηλότερα (σημειωμένο εδώ με πράσινο) έχουν εξαφανιστεί προ προλλού. Με κόκκινο τα “σημεία ελέγχου”= το διατηρητέο στη Μουσών με Ιωλκού και το παραδιπλανό του λίγο ανατολικότερα. (σε φωτό του 1954 που αναρτήθηκε στις ΠΦΘ από τον Α.Βρεφίδη)

Και από το Instant Google Street View