Η πορεία μιας βάρκας στο ρέμα της Γραβιάς

Ο Joseph Pigassou παρακολουθεί και φωτογραφίζει την πορεία μιας βάρκας από το τσιμεντένιο ανάχωμα στο ρέμα της Γραβιάς (Μπουγιούκ Ντερέ). Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Στη φωτογραφία ένας που δροσίζεται στα νερά βλέπει κι αυτός την πορεία της βάρκας.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.124, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°124 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.125, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°125 sur plaque mono 65x90 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.145, ασπρόμαυρη μονή γυάλινη πλάκα, 6,5Χ9 εκ. photo Joseph Pigassou n°145 sur plaque mono 65x90 NB Και η ίδια στη συλλογή του Albarel

Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1602 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1602 tirage papier Λήψη σίγουρα του Pigassou, μας λείπει το πρωτότυπο αλλά βρίσκεται σε χαρτί στη συλλογή Paul Albarel.

Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1603 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1603 tirage papier