Ενθύμιον ΔΕΘ, 1951, με 2 καλούς φίλους

[Θεσσαλονίκη]. «Ενθύμιον Δ.Ε.Θ., 1951, με 2 καλούς φίλους». Φωτογραφίζονται μπροστά στο Γραφείο Εμπορευμάτων της Εκθέσεως – ο πρώτος από δεξιά φέρει «περιβραχιόνιο» της Δ.Ε.Θ. Από τον Χρήστο Καββαδά

Πίσω η Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, μοναδικό τότε κτίριο της πανεπιστημιούπολης εκτός από τη Φιλοσοφική.