Βίντεο με προφορικές μαρτυρίες στη γειτονιά του Ισλαχανέ στο youtube

Μια εξαιρετική σειρά από βίντεο με προφορικές μαρτυρίες από την γειτονιά του Ισλαχανέ στο youtube https://www.youtube.com/channel/UCuZNVcNdFkFB6tlS_XR68lw?fbclid=IwAR2khGHtwmtA3pUjj5ooK5uWaTaps0GqaLVYn5N8aeoFp1lMUJqp9jT1Xas Με την ευκαιρία, η ανακοίνωση της δημοπρασίας του καφενείου που τώρα είναι η γνωστή μας «Πρίγκηπος» και που η ιστορία του περιγράφεται σε ένα από τα βίντεο. Και να θυμίσουμε και την σελίδα του Πολυχώρου Πολιτισμού Πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ-Ισλαχανέ. Οσο γλωσσοδέτης είναι ο τίτλος του, τόσο και παραπάνω εξαιρετική δουλειά κάνουν. 🙂 https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B9-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AD-%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AD-902308999935023/